Roulette online

Roulettens historia och hur den kom till

Spelet Roulette betyder ordgrant ett “litet hjul” på språket fransk, och man brukar alltid prata om att spelet Roulette har uppfunnits av fransmannen Blaise Pascal, som på den tiden han levde var en matematiker. Men man kan säga att det inte var förrän på 1800-talet som det var två bröder, vars namn var Francois samt Louis Blanc, som såg till att utveckla dagens Roulette. Men när bröderna uppfann spelet så var det var förbjudet, dock så såg bröderna till att lansera spelet i Bad Homburg samt Monte Carlo. Genast blev spelet riktigt populärt och många ville spela på det. Själva hjulet som finns i Roulette säger man att det är en blandning av det engelska ordet Roly-Roly, Ace of Hearts, bärspelet Hoca samt Biribi som kom från Italien. Själva namnet Roulette tog man från det brädspelet som hörde hemma i Frankrike och som redan existerade.

Hur Roulette brukar spelas

Roulette onlineFör att kort och gott definiera spelet, så kan man säga att Roulette är ett hasardspel som oftast är förknippat med casino. Spelet är uppbyggt på det sättet att det i botten sitter fast en större skål, som har en skiva som roteras i den. En lite kula i sin tur rullas på den befintliga skivan. Kulan faller slutligen ned i ett av de många fack som finns i spelet.

Idag finns det 37 fack som idag är numrerade mellan siffrorna 0 till och med 36, och dessa siffror är växelvis röda och svarta. Siffran noll är däremot ett undantag, och dess fack har färgen grön. Kulan kastas i motsatt riktning än den som skivan roteras. Alla spelare har spelmarker på en duk bredvid att spela med.

De marker som finns med i spelet, kan antingen eller vara färgmarker, som då är individuella, eller så kallade cashmarker som är markerade med en specifik valör på. Alla färgmarker behöver växlas in innan bordet lämnas, så att andra kan spela med den färgen man haft.

Reglerna som finns i spelet Roulette

  • 1. Spelet spelas med ett hjul som har fack, numrerade mellan 1-36 i röda samt svarta färger, där nollan är i grön färg.
  • 2. Varje gång en ny spelomgång körs, behöver croupieren se till att kulan slås i motsatt riktning än vad hjulet går.
  • 3. När kulan har hamnat i ett fack, så ska croupieren se till att på ett tydligt och markerat sätt ropa ut de numret som är det vinnande där kulan hamnar.
  • 4. Om kulan påverkas otillbörligt när den snurras, ska croupieren ropa ut att stoppa spelet, omslag eller att man ska börja om från början.
  • 5. Själva spelet bedrivs med olika spelmarker som är värda 1/6000 basbelopp.
  • 6. Ingen spelare får placera spelmarker som är värda mer än 1/6000 basbeloppet.
  • 7. Spelarna använder marker som finns i olika färger. Enbart en spelare får se till att använda marker som har en färg.
  • 8. Satsad spelmarker får en spelare om den vinner. Förlustmarker ska rensas från bordet efter varje enstaka spelomgång.

Spela Roulette i mobilen

Det går också bra att spela det här spelet helt på mobilen, och där kvaliteten är lika bra som det finns på datorn idag. Det kan också vara skönt att göra det via mobilen och finnas alltid tillgängligt var man en går.

Spela Roulette online

Ett annat alternativ som finns är att Roulette också kan spelas online, vilket innebär att man inte alltid behöver dra sig till något casino för att kunna få chansen att spela det här spelet. Med detta sagt, har man sett att det finns en trend och att det idag har blivit allt vanligare att folk spelar online istället.